20.05.2015 r. (środa) o godz. 8.30 – wykład w związku z postępowaniem nostryfikacyjnym stopnia doktora nauk matematyczno-fizycznych, Pana Prof. Oleksandra Maslyuchenko.


Serdecznie zapraszamy na wykład, w związku z postępowaniem nostryfikacyjnym stopnia doktora nauk matematyczno-fizycznych, Pana Prof. Oleksandra Maslyuchenko z Instytutu Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku pt. „Problemy charakteryzacji funkcji o danej oscylacji lub z danym zbiorem punktów nieciągłości” w  dn. 20 maja 2015 r. (środa) o godz. 8.30, sala D103.