dziekanat

Ten użytkownik nie opublikował danych biograficznych


Wpisy napisane przez dziekanat

Przedmioty do wyboru na semestr letni 2015/16 (studia stacjonarne)

3 piątek42p2015-07-03T17:42:40+00:00pm 2015 - 17:42

Uchwała RW nr 74 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie dodatkowych posiedzeń RW w roku akademickim 2014-2015.

1 środa47p2015-07-01T14:47:15+00:00pm 2015 - 14:47

Uchwała RW nr 73 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzaminy dyplomowe obowiązujące od roku akademickiego 2015-2016.

1 środa43p2015-07-01T14:43:53+00:00pm 2015 - 14:43

Uchwała RW nr 72 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku Matematyka, studia niestacjonarne II stopnia, w roku akademickim 2015-2016.

1 środa42p2015-07-01T14:42:51+00:00pm 2015 - 14:42

Uchwała RW nr 71 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zmiany w programie studiów I roku na kierunku Informatyka, studia stacjonarne II stopnia, w roku akademickim 2015-2016.

1 środa40p2015-07-01T14:40:50+00:00pm 2015 - 14:40

Uchwała RW nr 70 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zmiany w programie studiów I roku na kierunku Informatyka, studia stacjonarne II stopnia, w roku akademickim 2015-2016.

1 środa39p2015-07-01T14:39:46+00:00pm 2015 - 14:39

Uchwała RW nr 69 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli akademickich WMiI UŁ w 2015 r.

1 środa36p2015-07-01T14:36:10+00:00pm 2015 - 14:36

Uchwała RW nr 68 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie poparcia wniosków o nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi za rok 2014.

1 środa34p2015-07-01T14:34:25+00:00pm 2015 - 14:34

Uchwała RW nr 67 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie powołania mgr Katarzyny Tarchały na członka Wydziałowej Komisji Doktoranckiej.

1 środa32p2015-07-01T14:32:51+00:00pm 2015 - 14:32

Uchwała RW nr 66 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Metodyki Nauczania Matematyki UŁ.

1 środa30p2015-07-01T14:30:31+00:00pm 2015 - 14:30