Archiwum dla kategorii Uchwały Rady Wydziału i Zarządzenia Dziekana

Uchwała RW nr 74 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie dodatkowych posiedzeń RW w roku akademickim 2014-2015.

Uchwała RW nr 74 w sprawie dodatkowych posiedzeń RW w roku akad. 2014-2015.

Uchwała RW nr 73 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzaminy dyplomowe obowiązujące od roku akademickiego 2015-2016.

Uchwała nr 73 w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzaminy dyplomowe obowiązujące od roku akademickiego 2015-2016.   Załączniki: Zagadnienia na egzamin licencjacki – Informatyka. Zagadnienia na egzamin licencjacki-Matematyka. Zagadnienia na egzamin magisterski – Informatyka. Zagadnienia na egzamin magisterski-Matematyka.

Uchwała RW nr 72 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku Matematyka, studia niestacjonarne II stopnia, w roku akademickim 2015-2016.

Uchwała nr 72 w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku Matematyka, studia niestacjonarne II stopnia, w roku akad. 2015-2016.

Uchwała RW nr 71 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zmiany w programie studiów I roku na kierunku Informatyka, studia stacjonarne II stopnia, w roku akademickim 2015-2016.

Uchwała nr 71 w sprawie zmiany w programie studiów I roku na kierunku Informatyka, studia stacjonarne II stopnia, w roku akad. 2015-2016.

Uchwała RW nr 70 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zmiany w programie studiów I roku na kierunku Informatyka, studia stacjonarne II stopnia, w roku akademickim 2015-2016.

Uchwała nr 70 w sprawie zmiany w programie studiów I roku na kierunku Informatyka, studia stacjonarne II stopnia, w roku akad. 2015-2016.

Uchwała RW nr 69 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli akademickich WMiI UŁ w 2015 r.

Uchwała nr 69 w sprawie przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli akademickich WMiI UŁ w 2015 r. Załącznik: Zasady przyznawania dodatków motywacyjnych (wynikających ze zwiększenia dotacji dydaktycznej) dla nauczycieli akademickich WMiI UŁ w 2015 r.

Uchwała RW nr 68 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie poparcia wniosków o nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi za rok 2014.

Uchwała nr 68 w sprawie poparcia wniosków o nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi za rok 2014.

Uchwała RW nr 67 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie powołania mgr Katarzyny Tarchały na członka Wydziałowej Komisji Doktoranckiej.

Uchwała nr 67 w sprawie powołania mgr K. Tarchały na członka Wydziałowej Komisji Doktoranckiej.

Uchwała RW nr 66 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Metodyki Nauczania Matematyki UŁ.

Uchwała nr 66 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Metodyki Nauczania Matematyki UŁ.

Uchwała RW nr 65 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie powołania prof. dr. hab. Ryszarda Pawlaka na kuratora w Katedrze Analizy Nieliniowej UŁ na okres od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

Uchwała nr 65 w sprawie powołania prof. dr. hab. Ryszarda Pawlaka na kuratora w Katedrze Analizy Nieliniowej UŁ na okres od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.