Archiwum dla kategorii Uchwały Rady Wydziału i Zarządzenia Dziekana

Uchwała RW nr 64 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Migusa.

Uchwała nr 64 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Migusa.

Uchwała RW nr 63 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zmiany tematu pracy doktorskiej mgr. Piotra Migusa.

Uchwała nr 63 w sprawie zmiany tematu pracy doktorskiej mgr. Piotra Migusa.

Uchwała RW nr 62 z dn. 24.06.2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk matematycznych mgr Aleksandrze Stasiak.

Uchwała RW nr 62 w sprawie nadania stopnia doktora nauk matematycznych mgr Aleksandrze Stasiak.

Uchwała RW nr 61 z dn. 24.06.2015 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Stasiak.

Uchwała RW nr 61 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Stasiak.

Uchwała RW nr 60 z dn. 17.06.2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk matematycznych mgr. Tomaszowi Zawadzkiemu.

Uchwała RW nr 60 w sprawie nadania stopnia doktora nauk matematycznych mgr. Tomaszowi Zawadzkiemu.

Uchwała RW nr 59 z dn. 17.06.2015 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Zawadzkiego

Uchwała RW nr 59 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Zawadzkiego

Uchwała nr 58 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany w programie Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining.

Uchwała nr 58 w sprawie zmiany w programie Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining. Załącznik: Program Studiów Podyplomowych – Analiza Danych i Data Mining.

Uchwała nr 57 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2015.

Uchwała nr 57 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2015. Załącznik : Plan rzeczowo-finansowy WMiI 2015

Uchwała RW nr 56 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie złożenia przez mgr Annę Kimaczyńską rozprawy doktorskiej w języku angielskim wraz ze streszczeniem w języku polskim.

Uchwała nr 56 w sprawie złożenia przez mgr Annę Kimaczyńską rozprawy doktorskiej w języku angielskim wraz ze streszczeniem w języku polskim.

Uchwała nr 55 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Stasiak i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Uchwała nr 55 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Stasiak i dopuszczenia jej do publicznej obrony.