Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne

Na podstawie art. 18a u. 12 – Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ informuje:

Dr Dorota Bors

Dokumentacja z postępowania habilitacyjnego:

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr D. Bors

Autoreferat w jęz. polskim – dr D. Bors

Skład Komisji habilitacyjnej

Uchwała RW nr 40 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Dorocie Bors

Harmonogram przebiegu postępowania:
– W dniu 20 listopada 2015 roku wpłynęło pismo z dn. 10 listopada 2015 r. z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Doroty Bors oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2015 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Pani dr Doroty Bors i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

Dr Grzegorz Rządkowski
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego:
Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji

Harmonogram przebiegu postępowania:
- W dniu 20 listopada 2015 roku wpłynęło pismo z dn. 10 listopada 2015 r. z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz powołania komisji habilitacyjnej.

- W dniu 13 września 2012 r.  odbyło się posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Rządkowskiego  (wideokonferencja)

Uchwała RW nr 99 w sprawie odmowy nadania stopnia dr. habilitowanego

 

Dr Marek Śmietański
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego:
Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji

Uchwała RW nr 140 w sprawie nadania stopnia dr. habilitowanego-M. Śmietański

Harmonogram przebiegu postępowania:
- W dniu 4 czerwca 2012 roku wpłynęło pismo z dn. 28 maja 2012 r. z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz powołania komisji habilitacyjnej.

dr Roman Wituła

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego:

Wniosek dr R. Wituła

Autoreferat – dr R. Wituła

Komisja habilitacyjna

Zmiana składu komisji habilitacyjnej

Uchwała RW nr 69 w sprawie nadania stopnia dr. habilitowanego Romanowi Witule

Harmonogram przebiegu postępowania:
-  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 3 września 2013 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Romana Wituły.

- Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 18 września 2013 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Romana Wituły i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

- Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

- 16 lutego 2014 r. prof. dr hab. Lech Drewnowski – przewodniczący komisji habilitacyjnej przesłał pismo z rezygnacja z pełnienia funkcji przewodniczącego.

- Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany postanowienia z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Romana Wituły i powołania przewodniczącego komisji.