Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

Publikacje

Jednostka: Katedra Metodyki Nauczania Matematyki
Sekretariat: mgr Marzena Jaworska-Banert
tel.: +48 42 6355881
e-mail: marzena@math.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Pawlak,
tel.: +48 42 6355880
e-mail: rpawlak@math.uni.lodz.pl
www: www.math.uni.lodz.pl/~rpawlak
Seminaria: „Funkcje rzeczywiste”, „Dydaktyka informatyki i matematyki”, Czwartek 8.30-10, Sala D103
Działalność naukowa:
 • teoria funkcji rzeczywistych (dokładniej problematyka topologicznych i algebraicznych własności klas funkcji szerszych niż rodzina wszystkich funkcji ciągłych)
 • dydaktyka matematyki (budowanie dojrzałości matematycznej na różnych szczeblach edukacji; przeszkody epistomologiczne; przygotowanie nauczycieli matematyki)
Działalność dydaktyczna: Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2015/16 przez pracowników katedry:

 1. Advanced Encryption Methods
 2. Algebra liniowa z geometrią 1
 3. Algebra liniowa z geometrią 2
 4. Algebra z teorią liczb w nauczaniu szkolnym
 5. Analiza matematyczna w nauczaniu szkolnym
 6. Arkusze kalkulacyjne
 7. Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 8. Dydaktyka matematyki
 9. Dydaktyka matematyki i informatyki w szkole wyższej
 10. Edycja tekstów matematycznych
 11. Fizyka w grach komputerowych
 12. Foundations of encryption methods
 13. It Work Environment
 14. Matematyka w praktyce szkolnej
 15. Metodyka nauczania informatyki 1 (SP)
 16. Metodyka nauczania informatyki 2 (SP)
 17. Metodyka nauczania matematyki 1 (SP)
 18. Metodyka nauczania matematyki 1 (G-PG)
 19. Metodyka nauczania matematyki 2 (G-PG)
 20. Metodyka nauczania matematyki 2
 21. Podstawy algorytmów
 22. Podstawy dydaktyki
 23. Podstawy programowania
 24. Programowanie w LOGO
 25. Projekt dyplomowy z przygotowaniem do EL
 26. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania matematyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 27. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania matematyki i przedmiotów stowarzyszonych w szkole podstawowej
 28. Security of Computer Systems
 29. Security of network environment
 30. Seminarium licencjackie 1 z przygot.do EL
 31. Seminarium licencjackie 2 z przygot.do EL
 32. Stanowisko pracy nauczyciela informatyki
 33. Systemy operacyjne
 34. Technical Writing
 35. Teoria i praktyka w konkursach matematycznych
 36. TI w nauczaniu matematyki
 37. TI w pracy nauczyciela matematyki
 38. Topologia
 39. Wprowadzenie do analizy matematycznej i algebry
 40. Wprowadzenie do LaTeX-a
 41. Wstęp do programowania (I)
 42. Zaawansowane możliwości LaTeXa

Opieka nad praktykami pedagogicznymi:

 1. Praktyki pedagogiczne (SP) (we współpracy z Wydziałem Nauk o Wychowaniu)
 2. Praktyki pedagogiczne (G-PG) (we współpracy z Wydziałem Nauk o Wychowaniu)
 3. Praktyki z informatyki 1 (SP)
 4. Praktyki z informatyki 2 (SP)
 5. Praktyki z matematyki 1 (SP)
 6. Praktyki z matematyki 1 (G)
 7. Praktyki z matematyki 3 (PG)
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Ryszard Pawlak, prof. zw. ( www , mail )
dr Ewa Korczak-Kubiak, adiunkt ( www , mail)
dr Tomasz Zawadzki, adiunkt (urlop naukowy)
Pracownicy dydaktyczni: dr Mariusz Frydrych, st. wykładowca ( mail )
dr Anna Loranty, st. wykładowca ( www , mail )
dr Andrzej Rogowski, st. wykładowca ( mail )
dr Andrzej Rychlewicz, st. wykładowca ( mail )
mgr Zofia Walczak, st. wykładowca ( www , mail )
Pracownicy emerytowani: dr Monika Fabijańczyk ( www , mail )
dr Anna Warężak ( mail )