Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

Publikacje

Jednostka: Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki
Sekretariat: mgr Małgorzata Duszyńska-Ozga,
tel.: (+48 42) 635 59 61
e-mail: duszm@math.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. nadzw.  UŁ dr hab. Dariusz Idczak,
tel.: +48 42 635 58 69
e-mail: idczak@math.uni.lodz.pl
Seminaria: Seminarium Katedry „Metody wariacyjne i teoria stabilności”, czwartek 12.30-14, s. D 201
Działalność naukowa: Badania koncentrują się na zagadnieniach brzegowych dla równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz teorii sterowania optymalnego. W szczególności zajmujemy się:

  • warunkami dostatecznymi istnienia rozwiązań dla układów Newtona
  • problemami Dirichleta i problemami okresowymi dla nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych
  • ciągłą zależnością rozwiązań równań różniczkowych od parametrów i warunków brzegowych;
  • warunkami wystarczającymi i koniecznymi optymalności dla układów opisanych przez równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe
Działalność dydaktyczna:
  • Kombinatoryka i teoria grafów
  • Wstęp do programowania I i II
  • Internet
  • Publikowanie w sieci
  • Języki programowania
  • Programowanie wizualne
  • Seminarium magisterskie
  • Badania operacyjne
  • Teoria grafów i sieci
  • Programowanie aplikacji internetowych
  • Podstawy programowania
  • Metody i narzędzia programowania
  • Matematyka
  • Projekt zespołowy
  • Projekt dyplomowy
  • Matematyczne podstawy logistyki
  • Techniki informatyczne
  • Programowanie liniowe w logistyce
  • Podstawy ekonomii matematycznej
  • Technologie logistyczne
  • Metody programowania
  • Proseminarium
  • Techniki multimedialne
  • Wstęp do logistyki
  • Programowanie podstawowe
  • Analiza matematyczna z równaniami różniczkowymi
  • Analiza Fourierowska
  • Aktywny internet
  • Teoria optymalizacji i sterowania
  • Podstawy modelowania matematycznego
  • Równania różnicowe i różniczkowe
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Stanisław Walczak, prof. zw. ( mail )
dr hab. Dariusz Idczak, prof. nadzw. ( mail )
dr Monika Bartkiewicz, st. wykładowca ( mail )
dr Dorota Bors, adiunkt ( www , mail )
dr Marek Majewski, adiunkt ( www , mail )
dr Elżbieta Motyl, st.wykładowca ( mail )
dr Andrzej Skowron, adiunkt ( www , mail )
dr Rafał Kamocki, adiunkt ( mail )
Pracownicy emerytowani: dr Jacek Latuśkiewicz ( mail )
Doktoranci: