Publikacje Katedry Równań Różniczkowych i Informatyki

Pracownicy KRRiI

 

Dr Monika Bartkiewicz

 1. Monika Bartkiewicz, On the continuous dependence on parameters of solutions of the second order periodic problem, Bulletin of the Belgian Mathematical Society, 7(2000), str. 549-561.
 2. Monika Bartkiewicz, On the continuous dependence on parameters of solutions of the fourth order periodic problem, Journal of Applied Analysis, Vol. 7, No. 2 (2001), str. 113-130.
 3. Monika Bartkiewicz, Ciągła zależność od parametrów rozwiązań układów periodycznych rzędu drugiego, XXXI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki,

  17-Zakopane-Kościelisko 17-24.09.2002.

 

Dr Dorota Bors

 1. Dorota Bors, Stanisław Walczak, Dirichlet problems with variable boundary data,

  Diff. Inclusions and Optimal Control, Lect. Notes in Nonl. Anal., vol. 2, 57-71, 1998.

 2. Dorota Bors, Dirichlet problems with variable boundary data for nonlinear partial differential equations, Demonstratio Mathematica, Vol. XXXIII, No. 2(2000), str. 295-312.
 3. Dorota Bors, Stanisław Walczak, Układy eliptyczne ze zmiennymi warunkami brzegowymi i ich optymalizacja, III Sympozjum Analizy Nieliniowej, Łódź, 29-31.01.2001 r.
 4. Dorota Bors, Ciągła zależność rozwiązań układów eliptycznych od parametrów
  i warunków brzegowych
  , XXXI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki,

  17-Zakopane-Kościelisko 17-24.09.2002.

 

Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Idczak

 1.  Dariusz Idczak, Necessary optimality conditions for a nonlinear continuous n-D Roesser model, Mathematics and Computers in Simulation, 41, 87-94, 1996
 2. Dariusz Idczak, The generalization of the Du Bois-Reymond lemma for functions of two variables to the case of partial derivatives of any order, Banach Center Publications, Topology in Nonlinear Analysis, Vol. 35, 221-236, 1996.
 3. Dariusz Idczak, The maximum principle for a continuous 2-D Roesser model with a terminal condition, Proc. Third Intern. Symp. On Methods and Models in Automation and Robotics, 1996, 197-200.
 4. Dariusz Idczak, Nonlinear Roesser problem with a terminal conditio, Maximum principle, Postprint volume of the IFAC Workshop MIM’97, Vienna, Austria.
 5. Dariusz Idczak, M-periodic problem of order 2k, Topological Methods in Nonlinear Analysis, 1996.
 6. Dariusz Idczak, Stanisław Walczak, On the existence of a solution for some distributed optimal control  hyperbolic system, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, University of Central Florida.
 7. Dariusz Idczak, Nonlinear Roesser problem with a terminal condition. Maximum principle, Postprint Volume of the IFAC Workshop MIM’97.
 8. Dariusz Idczak. Nonlinear Roesser problem with a terminal condition. Maximum principle, Postprint Volume of the IFAC Workshop MIM’97 (ukaza³a siê w 1998).
 9. Dariusz Idczak, Optimal control of a coercive Dirichlet problem, SIAM Journal on Control and Optim., vol. 36, 1250-1267, 1998.
 10. Dariusz Idczak, Distributional derivatives of functions of two variables of finite variation and their application to impulsive hyperbolic equation, Czechoslovak Mathematical Journal, vol. 48, 145-171, 1998.
 11. Dariusz Idczak, M-periodic problem of order 2k, Topological Methods in Nonlinear Analysis, 11 (1998), 169-185
 12. Dariusz Idczak, Stability in semilinear problems, 2nd Symposium on  Nonlinear Analysis, Toruń, 1999, str. 25.
 13. Dariusz Idczak Stability in semilinear problems, Journal of Differential Equations, 162(2000), str. 64-90.
 14. Dariusz Idczak, Stanisław Walczak, On the existence of a solution for some distributed optimal control hyperbolic system, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Vol. 23, No. 5(2000), str. 297-311.
 15. Dariusz Idczak, Marek Majewski, Stanisław Walczak, Stability of solutions  to an optimal control problem for a continuous Fornasini-Marchesini system, Proceedings  of the Second International Workshop on Multidimensional (nD) Systems, 2000, str. 201-208.
 16. Dariusz Idczak, Marek Majewski, Stanisław Walczak, Stability analysis of one and two-dimensional continuous systems with parameters, Proceedings CD of the Fourteenth International Symposium of Mathematical Theory of Networks and Systems 2000.
 17. Dariusz Idczak, O pewnych problemach wariacyjnych dla równań różniczkowych zwyczajnych z warunkami brzegowymi typu Dirichleta i okresowymi oraz ich zastosowaniu, praca habilitacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000.
 18. Dariusz Idczak, Stanisław Walczak, Existence of an Optimal Solutions for Continuous Roesser Problem with a Terminal Condition, Multidimensional Signals, Circuits& Systems, Ed. K. Gałkowski & J. Wood, Taylor & Francis, London, New York (2001), str. 183-189.
 19.  Dariusz Idczak, Marek Majewski, Stanisław Walczak, Stabilność i istnienie rozwiązań optymalnych dla pewnych problemów optymalnych, XXX Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko 2001.

20.   Dariusz Idczak, The bang-bang principle for the Goursat-Darboux problem, The
15th International Symposium of the Mathematical Theory of Networks and Systems, University of Notre Dame, South Bend, Indiana, USA, 12-16.08.2002.

21.   Dariusz Idczak, Marek Majewski, Stanisław Walczak, 2-D continuous control systems.
A guide tour
, The 8th IEEE International Conference on Methods and Models
in Automation and Robotics, Szczecin 2-5.09.2002.

22.   Dariusz Idczak, Marek Majewski, Stanisław Walczak, N-dimensional continuous systems with the Darboux-Goursat and Dirichlet boundary data, The 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Dubrovnik, Chorwacja 15-18.09.2002.

23.   Dariusz Idczak, Andrzej Rogowski, On a generalization of Krasnosielskii’s theorem,
J. Austral. Math. Soc. 72, (2002), str. 389-394.

 

Dr Marian Jakszto

1.   Marian Jakszto, Andrzej Skowron, Ciągła zależność od parametrów I optymalizacja układów eliptycznych, XXX Ogólnopolska Konferencja zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko 2001.

 1. 2.   Marian Jakszto, Elliptic control systems in unbounded sets, Book of abstracts, 23rd IFIP TC 7 Conference on System Modeling and Optimization, Kraków, 23-27.07.2007.

 

Dr Marek Majewski

 1. Marek Majewski, Dariusz Idczak, Stanisław Walczak, Stability of solutions  to an optimal control problem for a continuous Fornasini-Marchesini system, Proceedings  of the Second International Workshop on Multidimensional (nD) Systems, 2000, str. 201-208.
 2. Marek Majewski, Dariusz Idczak, Stanisław Walczak, Stability analysis of one and two-dimensional continuous systems with parameters, Proceedings CD of the Fourteenth International Symposium of Mathematical Theory of Networks and Systems 2000.
 3. Marek Majewski, Stanisław Walczak, Dariusz Idczak, Stabilność i istnienie rozwiązań optymalnych dla pewnych problemów optymalnych, XXX Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko 2001.

1.    Marek Majewski, Dariusz Idczak, Stanisław Walczak, 2-D continuous control systems.
A guide tour, The 8th IEEE International Conference on Methods and Models
in Automation and Robotics, Szczecin 2-5.09.2002.

2.    Marek Majewski, Dariusz Idczak, Stanisław Walczak, N-dimensional continuous systems with the Darboux-Goursat and Dirichlet boundary data, The 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Dubrovnik, Chorwacja 15-18.09.2002.

3.    Marek Majewski, Istnienie rozwiązań optymalnych i ich stabilność dla pewnych problemów ze sterowaniem, XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra
24-27.06.2002.

 

Dr Elżbieta Motyl

 1. Elżbieta Motyl, Ciągła zależność od danych dla stacjonarnych równań Naviera-Stokesa
  w obszarze ograniczonym
  , III Sympozjum Analizy Nieliniowej, Łódź, 29-31.01.2001 r.

 

Dr Andrzej Skowron

3.   Andrzej Skowron, Marian Jakszto, Ciągła zależność od parametrów I optymalizacja układów eliptycznych, XXX Ogólnopolska Konferencja zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko 2001.

 

Prof. dr hab. Stanisław Walczak

[1]          Oszacowanie |f”(z0)|, |f”’(z0)|, |f””(z0)| funkcji klasy S (in Polish), Zeszyty Naukowe UŁ, Seria II (1970), pp. 69-73.

[2]          Extremal problems In the class of close-to-convex functions, Annales Polonici Math. XXV (1971), pp. 23-39.

[3]          The radius of conformity of some classes of regular functions, ibid. XXVII (1973), pp. 189-196.

[4]          Typical-real functions in the exterior of the unit circle, Commentationes Mathematicae XVII (1974), pp. 513-531.

[5]          Regular functions with bounded real part, Acta Univ. Lodz. 10 (1977), pp. 201-208.

[6]          On some problem of the variational calculus, Bull. Soc. Sci. Lett. Łódź, Vol. XXIV, 11 (1974), pp. 1-10.

[7]          On some problem of linear time optima control, Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Tech., Vol. 23 (1975), pp. 15-20.

[8]          O niektórych metodach teorii jednolistnych funkcji (in Polish), materiały Konferencji Szkoleniowej Funkcji Analitycznych – Uniejów 1969.

[9]          Metoda badania ekstremów warunkowych w pewnych rodzinach funkcji zespolonych (In Polish).

[10]       Method of examining conditional extrema in some families of complex functions, Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Math. Astr. et Phys., Vol. XXIV, 11 (1976), pp. 961-968.

[11]       Investigations of conditional extrema in the families of functions defined by Lebesque’s and Stieltje’s integrals, Bull. Soc. Sci. Lett. Łódź, Vol. XXVI, 8 (1976).

[12]       Materiały III Konferencji Szkoleniowej Funkcji Analitycznych w Podlesicach, 1977 (with A. Nowakowski) (in Polish).

[13]       Investigation of conditional extrema in the class of Hardy functions and in the family of univalent functions I, Bull. Soc. Sci. Lett. Łódź, Vol. XXVII, 7 (1977).

[14]       Investigation of conditional extrema in the class of Hardy functions and in the family of univalent functions II, Bull. Soc. Sci. Lett. Łódź, Vol. XXVIII, 1 (1978).

[15]       Euler-Lagrange conditions for controls with bounded variation, Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Math. Astr. et Phys., Vol. XXVI, 2 (1978), pp. 125-128.

[16]       Theorems on the number of switching’s for linear analytical systems, Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Tech., Vol. XXVI, 6 (1978), pp. 617-624.

[17]       Method for determining the nonexistence of common points of optima trajectory and state constraints set Bondary (with J. Pełczewski), ibid., Vol. XXVII, 5-6 (1979), pp. 537-544.

[18]       Application of extremum principle to examining some extremal problems, Ann. Polon. Math. 33, No. 1-2 (1974), pp. 193-194.

[19]       Warunki Eulera-Lagrange’a dla sterowań z ograniczoną wariacją (in Polish), Konferencja Zastosowań Matematyki, Bukowiec 1975.

[20]       Application of the extremum principle to investigating certain extremum problems, International Conference on Analytic functions, Kozubnik 1979.

[21]       Zadania optymalizacyjne z ograniczeniami na współrzędne fazowe (in Polish), Konferencja Zastosowań Matematyki, Dąbki 1979.

[22]       Warunki wystarczające lokalnej sterowalności dla układów niegładkich (in Polish), Konferencja Zastosowań Matematyki, Rajgród 1983.

[23]       Euler-Lagrange’s conditions for controls with bounded variation, Control and Cybernetics, Vol. 8, No. 2 (1979), pp. 87-100.

[24]       Application of the extremum principle to investigating certain extremal problems (with. L. Mikołajczyk), Trans. Amer. Math. Soc., Vol. 259, No. 1 (1980), pp. 147-155.

[25]       On application of the Dubovitskii-Milyutin metod to investigating certain extremal problems (with. L. Mikołajczyk), Demontratio Math., No. 2 (1980), pp. 509-530.

[26]       Condition for existence of optimal control belonging to the interior of the given bounded set (with W. Pełczewski), Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Tech., Vol. XXVIII, 3-4 (1980), pp. 175-181.

[27]       On some properties of cones in normed spacer and their application to investigating extremal problems, Journal of optimization Theory and Applications 42 (1984), pp. 559-582.

[28]       On some control problem, Acta Univ. Lodz. 1 (1984), pp. 187-196.

[29]       The local extremum principle for problems with constraints upon phase coordinates, Bull. Soc. Sci. Lett. Łódź, Vol. XXXII, 3 (1982), pp. 1-12.

[30]       Necessary optima lity conditions for some control problem (with K. Kibalczyc), J. Austral. Math. Soc. Ser. B 26 (1984), pp. 45-55.

[31]       On the closedness of a sum of sets in Banach space, Bull. Soc. Sci. Lett. Łódź, Vol. XXXV, 2 (1985), pp.1-12.

[32]       O sterowalności układów dynamicznych (in Polish), materiały Konferencji w Sielpi 1984.

[33]       On controllability of smooth and nonsmooth dynamical systems, Bull. Soc. Sci. Lett. Łódź, Vol. XXXVI, 28 (1986).

[34]       Optymalizacja układów ciągłych typu Roessera (in Polish), Konferencja Zastosowań Matematyki, Muszyna 1987.

[35]       On some mathematical programming problem in locally convex space (with J. Baranowicz), Bull. Soc. Sci. Lett. Łódź, Vol. XXXVI, 25 (1986).

[36]       O zagadnieniu Cauchy’ego dla liniowych równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych, Konferencja Zastosowań Matematyki – 1986.

[37]       Optymalizacja układów hiperbolicznych typu Darboux-Goursata, Konferencja Zastosowań Matematyki – Dęblin 1988.

[38]       A note on controllability of nonlinear systems, Mathematical Systems Theory 17 (1984), pp.351-356.

[39]       Sufficient condition for the state-constraints reduction in some optimal control problem, System Theory and Mathematical Economics, Proceedings of the Sixth Polish-Italian Symposium, October 1984.

[40]       Absolutely continuous functions of several variables and their applications to optimization, Materiały Konferencji w Sulejowie 1989.

[41]       Absolutely continuous functions of several variables and their applications to differential equations, Bull. Polish Acad. Math., Vol. 35, No. 11-12 (1987), pp. 733-744.

[42]       On the existence of solutions for some systems of partial differential equations. Necessary conditions for optimality, ibid. Tech., No. 7-8 (1988).

[43]       On the differentiability of absolutely continuous functions of several variables. Remarks on the Rademacher theorem, ibid. Math., 5 (1988), pp. 513-520.

[44]       On Darboux-Goursat problem, Russian-Polish Conference on Optimal Control, Mińsk, May 1989.

[45]       Existence theorems for some systems of partial differential equations with discontinuous coefficients, International Conference on Differential Equations and their Applications, Rousse, August 1989.

[46]       Necessary conditions for the existence of a solution of some extremal problems in the families of holomorphic functions, Demonstratio Mathematica, Vol. XXIII, No. 1 (1990), pp. 139-154 (with J. Baranowicz).

[47]       On Darboux-Goursat problem in the space of absolutely continuous functions of several variables, Materiały Konferencji w Bronisławowie, 1990.

[48]       Optimality conditions for a Bolza problem governed by a hyperbolic systems of Darboux-Goursat type, Annales Polonici Math., LIII (1991), pp. 7-14.

[49]       On the controllability of nonlinear Goursat systems, Optimization, Vol. 23 (1992), pp. 91-98 (with D. Idczak).

[50]       On the Lusternik theorem for nonsmooth operatorsNonlinear Analysis, Theory, Methods and Applic., Vol. 22, No. 2 (1994), pp. 121-128 (with U. Ledzewicz).

[51]       Generalizations of the Lusternik theorem and their applications to nonsmooth and abnormal problems in optimization and optimal control, Proceedings of the First World Congress of Nonlinear Analysis, Tampa, Florida, August 1992, Walter de Gruyter, Berlin, N. York, 1996 (with U. Ledzewicz).

[52]       On some generalization of the fundamental lemma and its applications to differential equations, Bull. Soc. Math. Belgique, 45 (1993) 3, Ser. B, pp. 237-243.

[53]       On the Du Bois-Reymond Lemma for functions of several variables, Bull. Soc. Math. Belgique, 45 (1993) 3, Ser. B, pp. 225-235.

[54]       On the existence of the Carth’eodory solutions for some boundary value problems, Rocky Mountain Journal of Mathematics, Vol. 24, No. 1, Winter 1994, pp. 115-127 (with D. Idczak).

[55]       On an optimization problem with cost of variation of control, J. Austral. Math. Soc. Ser. B., 36 (1994), pp. 117-131 (with D. Idczak and K. Kibalczyc).

[56]       On some optimal control problem for two-dimensional continuous system, Bull. Polish Acad. Sci., Vol. 41, No. 4 (1993), ser. Tech., pp. 371-379 (with D. Idczak and K. Kibalczyc)

[57]       On Helly’s theorem for functions of several variables and its applications to variational problems, Optimization, 30 (1994), pp. 331-343 (with D. Idczak).

[58]       Optimal control hyperbolic systems with bounded variation of controls, Optimal Control of Differential Equations, Marcel Dekker, New York, 1994, pp. 159-171 (with D. Idczak).

[59]       The existence of an optimal solution for the two-dimensional continuous control system, Bull. Polish Acad. Sci. ser. Tech., 43 (1995), pp. 235-245 (with D. Idczak and J. Matula).

[60]       On the existence of a solution for some distributed control hyperbolic system, Bull. Polish Acad. Sci. ser. Tech., (with D. Idczak).

[61]       Translation of the monograph „Variational methods in the theory of Dirichlet problems”, WNT,} Warszawa 1994, pp. 1-200, (with D. Idczak and A. Nowakowski).

[62]       The existence of solutions for some distributed optimal control problems, Proceedings of the International Conference on Optimization, Spała 1994 (with D. Idczak).

[63]       Optimal control of systems governed by some elliptic equations. Discrete and Continuous Dynamical Systems, Vol. 5, No. 1 (1999), pp. 279-290. Internat. J. Math. and Math. Sci., Vol. 23, No. 5 (2000), pp. 297-311 (with U. Ledzewicz).

[64]       On the continuous dependence on parameters of solutions of the Dirichlet problem. Part I. The coercive case. Biulletin de la Classe des Sciences de l’Académie Royale de Belgique, 7-12 (1995), pp. 247-261.

[65]       On the continuous dependence on parameters of solutions of the Dirichlet problem. Part II. The case of saddle points.  ibid.} pp. 263-273.

[66]       On the controllability of continuous Roesser systems, International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje 95, pp. 115119 (with D. Idczak).

[67]       Continuous dependence on parameters and boundary data for nonlinear P.D.E. Coercive case. Differential and Integral Equations,11, No. 1, (1998), pp. 35-46.

[68]       Hamiltonian systems with controls, Nonlinear Analysis, Theory and Applications, Vol. 30, No. 4 (1997), pp. 2429-2438.

[69]       Boundary value problems with parameters, Materiały Konferencji z Analizy Nieliniowej, Łódź 1996, (appear 1997), pp. 57-66.

[70]       Superlinear variational and boundary value problems with parameters, Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications,} 43 (2001), pp. 183-198.

[71]       A high – order mapping theorem in Banach spaces, Nonlinear Studies, Vol. 6, No. 1 (1999), pp. 1-10 (with U. Ledzewicz and H. Schättler).

[72]       Optimal control of systems governed by some elliptic equations, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Vol. 5, No. 1 (1999), pp. 279-290 (with U. Ledzewicz).

[73]       Dirichlet problems with variable boundary data, Lecture Notes in Nonlinear Analysis, Vol. 2 (1998), pp. 57-71 (with D. Bors).

[74]       Existence of an optimal solution for a continuous Roesser problem, Proceedings of the International Conference on N-dimensional Systems, NDS98, Zielona Góra, 13-15 lipca 1998 (with D. Idczak).

[75]       Existence of an optimal solution for a continuous Roesser problem with a terminal condition, Multidimensional Signals, Circuits and Systems, Taylor and Francis, NY-London 2001, pp. 183-189.

[76]       Stability analysis of one and two-dimensional systems with parameters, Proceedings of the Fourteenth International Symposium of Mathematical Theory of Networks and Systems, Perpignan, France, June 19-23, 2000, pp. 135-150.

[77]       Variational and boundary value problems with perturbations, TMNA, 18 (2001), pp. 103-118.

[78]       Well-posed and ill-posed optimal control problems, JOTA, 109, No. 1 (2001), pp. 169-185.

[79]       Stability of elliptic optimal control problems, Computers and Mathematics with Applications, 41 (2001), pp. 1245-1256 (with U. Ledzewicz and H. Schättler).

[80]       Stability of solutions to an optimal control problem for a continuous Fornasini-Marchesini system, Proceedings of the Second International Conference on N-Dimensional Systems, 27-30 June, 2000, Czocha Castle, Poland, pp. 201-208.

[81]       Nonlinear elliptic systems with variable boundary data, Nonlinear Analysis, 52 (2003), pp. 1347-1364 (with D. Bors).

[82]       N-dimensional continuous systems with the Darboux-Goursat and Dirichlet data, ICECS Dubrovnik 2002, pp. 919-922 (with D. Idczak and M. Majewski).

[83]       2-D continuous control systems. A guide tour, MMAR Szczecin 2002, pp. 15-20 (with D. Idczak and M. Majewski).

[84]       Optimal control systems governed by second order ODEs with Dirichlet boundary data and variable parameters, Illinois J. Math., Vol. 47, No. 4 (2003), pp. 1189-1206 (with U. Ledzewicz and H. Schättler).

[85]       Stability of nonlinear elliptic systems with distributed parameters and variable boundary data – Louvain (with D. Bors)

[86]       Positive systems with nondecreasing controls – Rzym Konferencja (with D. Idczak).

[87]       The bang-bang principle for hyperbolic control systems and piecewise constant controls – wysłana do Włoch (with. D. Idczak).

[88]       Stability of solutions to an optimal control problem associated with a Goursat-Darboux problem, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 13, No. 1 (2003), pp. 101-116 (with D. Idczak and M. Majewski).

[89]       Stability of nonlinear elliptic systems with distributed parameters and variable boundary data, Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 164-165 (2004), pp. 117-130 (with D. Bors).

[90]       On some properties of Goursat-Darboux systems with distributed and boundary controls, International Journal of Control, 2004, Vol. 77, No. 9, 837-846 (with D. Idczak).

[91]       On an algorithm and computer program for finding approximate solutions of nonlinear systems, ICCAM 2004: Eleventh International Congress on Computational and Applied Mathematics Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, July 26-30, 2004 (with D. Bors and M. Jakszto).

[92]       Optimal control of positive 2-D systems with infinite horizon, Sixteenth International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS2004), Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, July 5-9, 2004 (with D. Idczak).

[93]       Optimal control elliptic systems with distributed parameters and boundary controls, Nonlinear Analysis 63 (2005), el1367-el1376 (with D. Bors).

[94]       Optimal control of systems with periodic and Dirichlet boundary conditions, Proceedings of the International Conference on Differential Equations, Hasselt 2003, 569-574 (referat zaproszony)(with M. Bartkiewicz).

[95]       On controllability of nonlinear systems described by ordinary differential equations, Positive systems, 287-294, Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 341, Springer, Berlin, 2006 (with D. Idczak and M. Majewski).

[96]       Positive continuous Roesser systems, Proceedings of the 17th International Symposium on Mathematical Theory Networks and Systems, Kyoto, Japan, July 24-28, 2006 (wit D. Idczak).

[97]       Optimal control system of second order with infinite time horizon, Book of abstracts, 23rd IFIP TC 7 Conference on System Modeling and Optimization, Cracow, Poland, July 23-27,2007 (with D. Idczak).

[98]       Optimal control system with constraints defined on unbounded sets, Book of abstracts, 23rd IFIP TC 7 Conference on System Modeling and Optimization, Cracow, Poland, July 23-27,02007 (with M. Majewski).

[99]       Optimal control and stability of elliptic systems with integral cost functional, System Science, 33 (2007), 13-26 (with D. Bors and A. Skowron).

[100]    On some nonlinear second order control systems. Proceedings of the 6th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems, Saloniki, Grecja, 2009, pp. 25-28 (with D. Bors).

[101]    An Asymptotical Stability in Variational Sense for Second order Systems, Advanced Nonlinear Studies; 10 (2010), 161-174 (with D. Idczak).

[102]    Optimal Control of Second Order Systems with Infinite Time Horizon: Existence of Solutions, Journal of Optimization Theory and Application; 147 (2010), 205-222 (with D. Idczak).

[103]    Application of 2D systems to investigation of a process of gas filtration, Multidimensional Systems and Signal Processing, June 2012, Vol. 23, Issue 1-2, pp. 119-130. (with D. Bors).

[104]    Multidimensional second order systems with controls, Asian Journal of Control; Vol. 12; No. 2; pp. 159-167; March 2010 (with D. Bors).

[105]    Optimal Control Systems with Constraints Defined on Unbounded Sets, Intech (2010); pp. 197-206 (with D. Bors and M. Majewski).

[106]    2D systems with controls and some their application, Proceedings of the 19th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2010, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-311-370-7, 315-318 (with D. Bors).

[107]    On the diffeomorphism between Banach and Hilbert Speces, Book abstracts, Israeli-Polish Mathematical Meeting, Łódź, September 11-15, 2011.

[108]    On existence of solutions to nonlinear optimal control systems, Dynamic Systems and Applications, 21,0441-456, (2012) (with D. Bors and A. Skowron).

[109]    On the Diffeomorphisms Between Banach and Hilbert Spaces, Advanced Nonlinear Studies 12, 1, 89-100, (2012) (with D. Idczak and A. Skowron).

[110]    Compactness of fractional imbeddings, 2012 17th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2012 (with D. Idczak).

[111]    On some class of diffeomorphisms defined by integro-differential operators, The satellite conference of the 6th European Congress of Mathematics. Calculus of Variations and PDEs Szczawnica, Poland, 9-12 July 2012 Advanced Nonlinear Studies 12, 1, 89-100, (2012)(with D. Idczak and A. Skowron).