Nagrody Naukowe Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN


Uprzejmie informujemy, że w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN przyznawane są corocznie nagrody naukowe dla młodych pracowników nauki w zakresie następujących dyscyplin: astronomia, chemia, fizyka, matematyka oraz geofizyka, oceanologia, meteorologia.

Wnioski o nagrody mogą być składane, zgodnie z regulaminem, do dnia 30 czerwca każdego roku.

 

Jednocześnie informuję, że:

1. nagrody przyznaje się za konkretną opublikowaną w ciągu 4 ostatnich lat pracę (wliczając rok przyznania nagrody),

2. wnioski powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie naukowej wartości pracy, miejsce jej wykonania lub poszczególnych jej części (nazwa placówki zagranicznej lub krajowej),

3.  do wniosku należy dołączyć zgłaszaną do nagrody pracę w formie elektronicznej,

4. wniosek powinien zawierać następujące informacje o kandydacie do nagrody:

­          data urodzenia,

­          stopnie i tytuły naukowe,

­          miejsce pracy i stanowisko,

­          adres domowy,

­          adres mailowy.

Wnioski przygotowane zgodnie z regulaminem nagród naukowych należy kierować do komisji nagród naukowych Wydziału III PAN na adres mailowy wydzial_3@pan.pl.

 

REGULAMIN Nagród Wydziału III PAN