Nowy kierunek Analiza Danych – studia inżynierskie na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ


We współczesnym Świecie lawinowo rośnie ilość gromadzonych danych. Ich selekcja, analiza oraz interpretacja wyników jest źródłem sukcesu w biznesie, dlatego zawodem przyszłości staje się analityk danych.
Dlatego w roku akademickim 2015/2016 WMII uruchamia nowy kierunek studiów Analiza Danych  – 3,5 letnie studia inżynierskie (AD). Kierunek ten z pogranicza matematyki i informatyki, ma zaspakajać rosnące zapotrzebowanie na specjalistów – inżynierów analityków danych.
Dzięki dużej liczbie przedmiotów do wyboru prowadzonych w porozumieniu z partnerami z Rady Biznesu przy WMiI, student kierunku AD będzie miał możliwość samodzielnie kształtować swoją ścieżkę studiów, wybrać więcej przedmiotów związanych ze statystyczną analizą danych, ich interpretacją i prezentacją, (czyli pójść ścieżką bardziej matematyczną) lub ścieżkę związaną z bazami danych, programowaniem i problematyką „big data”, związaną z masowością danych np. w Internecie (czyli kierować się ku zawodowi związanemu z IT).
Student na tym kierunku:
-    nauczy się, jak stosować narzędzia matematyczne i informatyczne w analizie danych
-    pozna nowe oprogramowanie stosowane w analityce biznesowej i odkryje nowe możliwości znanych programów jak Excel.
-    zdobędzie umiejętności związane z tworzeniem, scalaniem i zarządzaniem bazami danych, a także podstawami programowania
-    dzięki realizacji grupowych projektów inżynierskich nauczy się pracy w zespole i podstaw zarządzania

Celem utworzenia kierunku, jest stworzenie atrakcyjnej oferty dla kandydatów szukających bardziej praktycznych studiów. Równocześnie kierunek AD jest atrakcyjną propozycją dla osób, które już studiują lub ukończyły studia związane z matematyką, ekonomią czy zarządzaniem, a które chcą zdobyć dodatkowe umiejętności związane z matematyczną i informatyczną analizą danych, np. nauczyć się korzystać z oprogramowania statystycznego. Dyplom inżyniera Analizy Danych będzie dodatkowym atutem absolwenta  na rynku pracy.
Miło nam poinformować, że kierunek Analiza Danych – studia inżynierskie został już przyjęty przez Senat UŁ i WMiI może prowadzić w roku 2015/16 rekrutację na ten kierunek zarówno na studia stacjonarne, jak i niestancjonarne.

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Katarzyna Lubnauer