NOWY REGULAMIN STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.10.2014 r.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zmiany do Regulaminu studiów, które będą obowiązywać od 1 października 2014 r. zostały uchwalone przez Senat UŁ  -  uchwała nr 343 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28 kwietnia  2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów w UŁ.

Regulamin_studiów_1.10.2014 – tekst jednolity

zmiany – Załącznik_do_uchwały_nr_Senatu_Uniwersytetu_Łódzkiego_nr__343_z_dnia_28_kwietnia_2014_r