Nowy Regulamin Studiów obowiązujący od 01.10.2015 r.


Uprzejmie informuję, ze Senat UŁ w dniu 13 kwietnia 2015 r. uchwalił zmiany do Regulaminu studiów, które będą obowiązywać od 1 października 2015 r. (uchwała Senatu nr 469 z 13 kwietnia 2015 r. w sprawie:  zmiany uchwały nr 310  Senatu UŁ  z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim).

Uchwała Senatu UŁ nr 469

Załącznik do uchwały nr 469 Senatu UŁ

Tekst jednolity Regulaminu studiów – obowiązuje od 1.10.2015 r.