Przedmioty do wyboru na semestr letni 2015/16 (studia stacjonarne)

Już aktywne wszystkie przedmioty do wyboru na semestr letni 2015/16 w aktualnie trwających rejestracjach.

Kolejny aktuariusz niedługo wśród naszych absolwentów!

Doszła do nas miła informacja, że kolejna osoba zdała wszystkie egzaminy aktuarialne. Jest nią pani Aleksandra Rogala, która jest naszą 6 studentką (od niedawna absolwentką), której się to udało. Przypominamy całą szóstkę: 1. Wojciech Antoniak 2. Karolina Dziedzic 3. Piotr Pilawski 4. Paweł Krysztofik 5. Michał Brzozowski 6. Aleksandra Rogala Kolejne osoby mają zdane już [...]

Uchwała RW nr 74 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie dodatkowych posiedzeń RW w roku akademickim 2014-2015.

Uchwała RW nr 74 w sprawie dodatkowych posiedzeń RW w roku akad. 2014-2015.

Uchwała RW nr 73 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzaminy dyplomowe obowiązujące od roku akademickiego 2015-2016.

Uchwała nr 73 w sprawie zatwierdzenia zagadnień na egzaminy dyplomowe obowiązujące od roku akademickiego 2015-2016.   Załączniki: Zagadnienia na egzamin licencjacki – Informatyka. Zagadnienia na egzamin licencjacki-Matematyka. Zagadnienia na egzamin magisterski – Informatyka. Zagadnienia na egzamin magisterski-Matematyka.

Uchwała RW nr 72 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku Matematyka, studia niestacjonarne II stopnia, w roku akademickim 2015-2016.

Uchwała nr 72 w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku Matematyka, studia niestacjonarne II stopnia, w roku akad. 2015-2016.

Uchwała RW nr 71 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zmiany w programie studiów I roku na kierunku Informatyka, studia stacjonarne II stopnia, w roku akademickim 2015-2016.

Uchwała nr 71 w sprawie zmiany w programie studiów I roku na kierunku Informatyka, studia stacjonarne II stopnia, w roku akad. 2015-2016.

Uchwała RW nr 70 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zmiany w programie studiów I roku na kierunku Informatyka, studia stacjonarne II stopnia, w roku akademickim 2015-2016.

Uchwała nr 70 w sprawie zmiany w programie studiów I roku na kierunku Informatyka, studia stacjonarne II stopnia, w roku akad. 2015-2016.

Uchwała RW nr 69 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli akademickich WMiI UŁ w 2015 r.

Uchwała nr 69 w sprawie przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli akademickich WMiI UŁ w 2015 r. Załącznik: Zasady przyznawania dodatków motywacyjnych (wynikających ze zwiększenia dotacji dydaktycznej) dla nauczycieli akademickich WMiI UŁ w 2015 r.

Uchwała RW nr 68 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie poparcia wniosków o nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi za rok 2014.

Uchwała nr 68 w sprawie poparcia wniosków o nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi za rok 2014.

Uchwała RW nr 67 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie powołania mgr Katarzyny Tarchały na członka Wydziałowej Komisji Doktoranckiej.

Uchwała nr 67 w sprawie powołania mgr K. Tarchały na członka Wydziałowej Komisji Doktoranckiej.