Uchwała RW nr 66 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Metodyki Nauczania Matematyki UŁ.

Uchwała nr 66 w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Metodyki Nauczania Matematyki UŁ.

Uchwała RW nr 65 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie powołania prof. dr. hab. Ryszarda Pawlaka na kuratora w Katedrze Analizy Nieliniowej UŁ na okres od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

Uchwała nr 65 w sprawie powołania prof. dr. hab. Ryszarda Pawlaka na kuratora w Katedrze Analizy Nieliniowej UŁ na okres od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

Uchwała RW nr 64 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Migusa.

Uchwała nr 64 w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Migusa.

Uchwała RW nr 63 z dn. 01.07.2015 r. w sprawie zmiany tematu pracy doktorskiej mgr. Piotra Migusa.

Uchwała nr 63 w sprawie zmiany tematu pracy doktorskiej mgr. Piotra Migusa.

Rejestracja na przedmioty do wyboru – studia stacjonarne I i II stopnia

(na razie aktywne są przedmioty na semestr zimowy, na semestr letni – wkrótce) Rozpoczęcie rejestracji – 30.06.2015 o godz. 13:00 Zakończenie rejestracji – 14.07.2015 o godz. 23:00 Lista przedmiotów do wyboru jest dostępna na stronie UsosWeb: https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default%28panel:DOMYSLNY;file:mat.html%29 Uwaga! Studenci 3 roku Matematyki Ogólnej oraz 2 roku II stopnia Matematyki Ogólnej i Teoretycznej – rejestracja przez UsosWeb [...]

Students of Computer Science, 2nd year, both I degree (BSc) and II degree (MSc):

Registration for optional courses will be open on UsosWeb from 1:00 pm on 30 June  till  11:00 pm on 14 July 2015 . You can  find the list of optional courses meant for you on the web page  https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default%28panel:DOMYSLNY;file:mat.html%29 If you have any questions and/or problems, please write to salska@math.uni.lodz.pl    

26.06.2015 o godz. 7:00 – Rejestracja na Seminaria i Projekty!

Rozpoczęcie rejestracji – 26.06.2015  godz. 7:00, zakończenie -  08.07.2015  godz. 23:00. W razie trudności proszę o maile: salska@math.uni.lodz.pl Uwaga! Studenci Matematyki Ogólnej i Teoretycznej II stopnia proszeni są o podania niezależnie od rejestracji. Osoby realizujące program awansem będą zapisywani po skończeniu rejestracji, na podstawie podań i za zgodą Prodziekana ds. dydaktycznych.  

Uchwała RW nr 62 z dn. 24.06.2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk matematycznych mgr Aleksandrze Stasiak.

Uchwała RW nr 62 w sprawie nadania stopnia doktora nauk matematycznych mgr Aleksandrze Stasiak.

Uchwała RW nr 61 z dn. 24.06.2015 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Stasiak.

Uchwała RW nr 61 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Stasiak.

Gratulacje dla dr Aleksandry Stasiak

Miło nam poinformować, że decyzją Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ z dnia 24.06.2015 r. mgr Aleksandra Stasiak otrzymała stopień doktora nauk matematycznych.   Promotorem pracy nt. „Optymalizacja wektorowa w przestrzeniach częściowo uporządkowanych przez stożki wielościenne” był prof. dr hab. Marcin Studniarski (Uniwersytet Łódzki). Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielonogórski) i prof. dr [...]