Rejestracja na przedmioty do wyboru – studia stacjonarne I i II stopnia


(na razie aktywne są przedmioty na semestr zimowy, na semestr letni – wkrótce)

Rozpoczęcie rejestracji – 30.06.2015 o godz. 13:00

Zakończenie rejestracji – 14.07.2015 o godz. 23:00

Lista przedmiotów do wyboru jest dostępna na stronie UsosWeb: https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default%28panel:DOMYSLNY;file:mat.html%29

Uwaga! Studenci 3 roku Matematyki Ogólnej oraz 2 roku II stopnia Matematyki Ogólnej i Teoretycznej – rejestracja przez UsosWeb jest możliwa tylko na przedmioty z ww. listy. W przypadku wybrania innego przedmiotu (patrz: zielone uwagi), proszę o podania ze zgodą Prodziekana ds. dydaktycznych.

 W razie problemów proszę o mailesalska@math.uni.lodz.pl