Rekrutacja na 2- i 3- tygodniowe szkolenia zagraniczne z zakresu umiejętności miękkich dla doktorantów i młodych naukowców do 35 r. życia


Szanowni Państwo,

Chciałabym przypomnieć Państwu, że dnia 28 lutego upływa termin e-mailowego zgłaszania kandydatur doktorantów/ młodych naukowców na szkolenia z zakresu umiejętności miękkich. Informuję również, że system internetowego zgłaszania kandydatur za pośrednictwem platformy e-PUAP jest już uruchomiony i oczekuje na pierwsze aplikacje!!!

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniami, prosimy o jak najszybsze wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem platformy e-PUAP. Unikniemy sytuacji, w której system nie będzie w stanie obsłużyć licznie napływających wniosków w ostatnich dniach ich składania.

W załączniku znajdą Państwo dokładnie rozpisaną ścieżkę do wniosku na platformie e-PUAP.

ścieżka do aplikacji _EPUAP