REKRUTACJA – KONTAKT i INNE WAŻNE INFORMACJE


Kontakt: Wydział Matematyki i Informatyki UŁ – WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

rekrutacja@math.uni.lodz.pl

tel. 042 635 59 84 (CZYNNY W GODZINACH PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ)

ul. Banacha 22, pok. A121

Kontakt: Centrum Obsługi Studenta UŁ

rekrutacja@uni.lodz.pl

tel. 042 635 4178,  042 635 4040,  042 635 4083

ul. Lindleya 3, pok. 7A

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie: www.rekrutacja.uni.lodz.pl

(patrz też strona Wydziału www. math.uni.lodz pl – banner rekrutacja po prawej stronie)

***************************************************************************************************

TERMINY WAŻNE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE  PIERWSZEGO STOPNIA

1.       Elektroniczna rejestracja                                                       6 maja – 3 lipca

2.       Dokonanie opłaty rekrutacyjnej                                            6 maja – 3 lipca

3.      Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku                             do 8 lipca

4    Wprowadzenie wyników matur                                             do 8 lipca

5.      Informacja o zakwalifikowaniu na studia (w systemie)           10 lipca

6.       Składanie dokumentów                                                        11 lipca – 17 lipca

7.       Przesyłanie dokumentów pocztą                                           do 22 lipca (decyduje data nadania – do 17 lipca)

8.       Informacja o przyjęciu na studia (w systemie)                        najpóźniej 29 lipca

 

TERMINY WAŻNE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (I termin)

1.       Elektroniczna rejestracja                                                       6 maja – 17 lipca

2.       Dokonanie opłaty rekrutacyjnej                                            6 maja – 17 lipca

3.       Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku                             do 22 lipca

4.       Informacja o zakwalifikowaniu na studia (w systemie)            do 24 lipca

5.       Składanie dokumentów                                                         25 lipca – 31 lipca

6.       Przesyłanie dokumentów pocztą                                            do 5 sierpnia (decyduje data nadania – do 31 lipca)

7.       Informacja o przyjęciu na studia (w systemie)                         najpóźniej 8 sierpnia

 

TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW (dyżury komisji rekrutacyjnej)

- dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

11 lipca (piątek) – godz. 9.00-14.00

12 lipca (sobota) – godz. 10.00-15.00

14 lipca (poniedziałek) – godz. 10.00-15.00

15 lipca (wtorek) – godz. 13.00-18.00

16 lipca (środa) – godz. 10.00-15.00

17 lipca (czwartek) – godz. 12.00-17.00

uwaga II termin przyjmowania dokumentów:

22.09.  pn godz. 10.-15

23.09   wt godz. 13-18

24.09   śr godz. 10-15

- dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

25 lipca (piątek) – godz. 9.00-14.00

28 lipca (poniedziałek) – godz. 10.00-15.00

29 lipca (wtorek) – godz. 13.00-18.00

30 lipca (środa) – godz. 10.00-15.00

31 lipca (czwartek) – godz. 12.00-17.00

 

 MIEJSCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Banacha 22, 90-238 Łódź, pok. A121

 

DANE KONTAKTOWE DLA KANDYDATÓW Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ - STUDIA STACJONARNE

tel. (42) 635 59 84 (czynny w godzinach pracy komisji)

e-mail: rekrutacja@math.uni.lodz.pl

 

CZYNNOŚCI, KTÓRE KANDYDAT MUSI WYKONAĆ, aby zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym (https://rekrutacja.uni.lodz.pl) są szczegółowo opisane pod adresem :  https://rekrutacja.uni.lodz.pl/pomoc.php?op=inc&file=krok_po_kroku

  

LISTĘ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, które należy złożyć po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na wybrany kierunek studiów, można znaleźć pod adresami:

- dla kandydatów na studia pierwszego stopnia

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/pomoc.php?op=inc&file=dokumenty_1st

- dla kandydatów na studia drugiego stopnia –

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/pomoc.php?op=inc&file=dokumenty_2st

 

 OPISY KIERUNKÓW znajdują się pod adresami

- informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia –

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/katalog.php?op=info&id=DLI(11)&kategoria=studia_1

- informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia –

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/katalog.php?op=info&id=DUI(11)&kategoria=studia_2

- matematyka studia stacjonarne pierwszego stopnia -

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/katalog.php?op=info&id=DLM(11)&kategoria=studia_1

- matematyka studia stacjonarne drugiego stopnia –

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/katalog.php?op=info&id=DUM(11)&kategoria=studia_2