Rekrutacja

WMiI UŁ REKRUTACJA 2015/2016

Kalendarz rekrutacji

 studia stacjonarne:

Terminy przyjmowania dokumentów:

30 lipca godz. 14.00-18.00

31 lipca godz. 10.00-14.00

6 sierpnia godz. 12.00-14.00

18 sierpnia godz. 10.00-14.00

25 sierpnia godz. 10.00-14.00

2 września godz. 10.00-14.00

8 września godz. 10.00-14.00

9 września godz. 14.00-17.00

15 września godz. 14.00-17.00

17 września godz. 10.00-14.00

22 września godz. 14.00-17.00

24 września godz. 10.00-14.00

29 września godz. 10.00-16.00

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

e-mail.:  rekrutacja@math.uni.lodz.pl
tel.: 042 635 5984 (w godzinach terminach przyjmowania dokumentów)
pok. A121 (parter) w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
90-238  Łódź, ul. Banacha 22

OPISY KIERUNKÓW znajdują się pod adresami:

- informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia -

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/katalog.php?op=info&id=DUI(11)&kategoria=studia_2

- matematyka studia stacjonarne drugiego stopnia –

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/katalog.php?op=info&id=DUM(11)&kategoria=studia_2

 

Studia niestacjonarne

TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW (dyżury komisji rekrutacyjnej):

  • 14.09 g.10.00 – 12.00
  • 15.09 g.15.00 – 17.00
  • 16.09 g.10.00 – 12.00
  • 17.09 g.15.00 – 17.00
  • 18.09 g.10.00 – 12.00
  • 19.09 g.15.00 – 17.00
  • 21.09 g.10.00 – 12.00

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Banacha nr 22
90-238 Łódź
pok. A121  (parter) w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Dane kontaktowe:

tel. 042 635 59 84 (czynny w godzinach pracy komisji)
e-mail: rekrutacja@math.uni.lodz.pl

 

LISTĘ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW można znaleźć pod adresami:

- dla kandydatów na studia pierwszego stopnia

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/pomoc.php?op=inc&file=dokumenty_1st

- dla kandydatów na studia drugiego stopnia –

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/pomoc.php?op=inc&file=dokumenty_2st

Opisy kierunków:

informatyka studia niestacjonarne I stopnia

informatyka studia niestacjonarne II stopnia

matematyka studia niestacjonarne I stopnia

matematyka studia niestacjonarne II stopnia