Seminarium Open Access


Rejestracja na warsztaty pt.

„Wybrane zagadnienia prawa autorskiego w działalności naukowej” <http://lib.uni.lodz.pl/rejestracja>

formularz rejestracyjny <http://lib.uni.lodz.pl/rejestracja>

(Biblioteka UŁ)