STUDIA III – go STOPNIA (Doktoranckie)

AKTUALNOŚCI

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016: INFORMACJA

II Ogólnopolskie Warsztaty dla Uczestników Studiów Doktoranckich pracujących nad doktoratem w dziedzinie informatyki: ZAPROSZENIE

3 Międzynarodowy Kongres Morski Młodych w Szczecinie: ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie PolDoc MAJ 2015: HARMONOGRAM

Kuźnia młodych talentów: ZAPROSZENIE, PLAKAT

Zasady odznaczania doktorantów za działalność na rzecz i dla dobra UŁ: ZR nr 48, ZR nr 97

XVI edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze
rozprawy habilitacyjne; rozprawy doktorskie; prace magisterskie;prace dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim: REGULAMIN; WNIOSEK; LINK

 

Środowiskowe Studia Doktoranckie z zakresu informatyki

Studia Doktoranckie z zakresu matematyki

 

Plan zajęć

Strona samorządu doktorantów WMiI

 

Podstawy prawne zasad funkcjonowania studiów doktoranckich na UŁ:

  1. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
    ze szczególnym uwzględnieniem par.195-201, 207, 208-210, 226
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 października 2011r.
    w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z dnia 20 października 2011r.)
  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2011r.
    w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 28 września 2011r.)
  4. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 339 podjęta na 18 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016  z dnia 2014-04-28 w sprawie: zmiany uchwały nr 452 Senatu UŁ z dnia 05 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim: