Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015


Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuje, że wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
na rok akademicki 2014/2015 należy składać do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2014 r.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Wzór wniosku i szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendium znajdują się na stronie Ministerstwa:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2014-2015.html