Wydział Matematyki i Informatyki UŁ realizuje projekt „Nauka blizej biznesu – stażedla studentów WMiI UŁ”.


Osoby zainteresowane odbyciem płatnych staży w ramach tego projektu proszone są o zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie załączników do dnia 5 sierpnia 2014 (w I terminie) i do 10 października 2014 (w II terminie). Liczba staży ograniczona.

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja

Prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Regulamin Staze dla studentow WMiI_S

Ogłoszenie o naborze lipiec 2014

Załącznik nr 1 do Regulaminu odbywania staży w ramach projektu Nauka bliżej biznesu

Załącznik nr 2 do Regulaminu odbywania staży

Załącznik nr 2 do umowy UDA

Załącznik nr 6 do umowy UDA